خرید{پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وكالت}

خرید /پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وكالت/ آی کیو|خرید|41016573|iqe42031404|پایان نامه حقوق بررسی عقود شرکت – عاریه, وكالت
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وكالت وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

دانلودتحقیق – تحقیق رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وكالت

با فرمت ورد (دانلود متن کامل تحقیق)

فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمهمبحث اول – کلیات …………………………………………………………………..گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ………………………………………گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض …………………….گفتار سوم – اقسام وکالت …………………………………………………بند اول – وکالت مطلق………………………………………………………بند دوم – وکالت مقید……………………………………………………….بند سوم – شرایط وکالت……………………………………………………مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل……………………………………………گفتار اول – اهلیت موکل…………………………………………………..گفتار دوم – اهلیت وکیل…………………………………………………..گفتار سوم – اهلیت ورشکسته………………………………………….گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی………………………………….گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالثمبحث سوم – تعهدات وکیل…………………………………………………….گفتار اول – تقصیر وکیل………………………………………………….گفتار دوم – ید امانی وکیل……………………………………………..گفتار سوم – تعهدات وکلاء……………………………………………..گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….فهرست مطالبعنوانصفحهمبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………گفتار سوم – نقض ماده 678 ق…………………………….گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکلبند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالتگفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….نتیجه گیری……………………………………………………………………….منابع…………………………………………………………………………………..

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شركت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراكنده و جدای از هم مطالعه كرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می كند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترك چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید كوشید تا این اصول را استخراج كرد و عقودی را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زیر سایه اصول حاكم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تكرار بیهوده مطالب نمی كاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز كمك می كند.