خرید{پایان نامه کارشناسی حسابداری مسئولیت های اجتماعی}

خرید /پایان نامه کارشناسی حسابداری مسئولیت های اجتماعی/ آی کیو|خرید|41003436|iqe42031404|تعریف حسابداری اجتماعی,مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی,مفاهیم حسابداری اجتماعی,مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی,مزایا و مشكلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی,مشكلات تفكیك هزینه های اجتماعی و اقتصادی,معیارهای تفكیك هزینه های اجتماعی از اقتصادی,ماهیت حسابداری اجتماعی,پیشینه بحث و آرای مطروحه,حد و مرز مسئولیت‌ها,دیدگاهها
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پایان نامه کارشناسی حسابداری مسئولیت های اجتماعی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

حسابداری مسئولیت های اجتماعی

چكیده

هدف از ارائه این تحقیق آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است.در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشكلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

مقدمه2

تعریف حسابداری اجتماعی 3

مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 6

مفاهیم حسابداری اجتماعی7

مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی9

مزایا و مشكلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی11

مشكلات تفكیك هزینه های اجتماعی و اقتصادی12

معیارهای تفكیك هزینه های اجتماعی از اقتصادی12

ماهیت حسابداری اجتماعی15

پیشینه بحث و آرای مطروحه15

حد و مرز مسئولیت‌ها18

متن مصاحبه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در کشور آمریکا23

دیدگاههای مسئولیت اجتماعی28

استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 31

اهداف حسابداری اجتماعی32

هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی34

رویکردهای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها35

سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی46

مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن48

سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها49

نتیجه گیری56