خرید{پروژه پایان تحصیلی اندیکاتور}

خرید /پروژه پایان تحصیلی اندیکاتور/ آی کیو|خرید|41003064|iqe42031404|برنامه نویسی به زبان دلفی,نرم افزار جامع برای ثبت اطلاعات اندیکاتور,ثبت و جستجو و حذف و ویرایش نامه های رسید و ارسالی و پاراف شده,گزارش گیری از اطلاات نامه ها,اسناد کامل از طریقه طراحی برنامه
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پروژه پایان تحصیلی اندیکاتور وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

برنامه نویسی به زبان دلفی:
نرم افزار جامع برای ثبت اطلاعات اندیکاتور
ثبت و جستجو و حذف و ویرایش نامه های رسید و ارسالی و پاراف شده
گزارش گیری از اطلاات نامه ها
اسناد کامل از طریقه طراحی برنامه

این نرم افزار برای مدیریت نامه های رسیده به دانشگاها و نامه های فرستاده شده به مراكز و ... به كار می رود .

از كار های این برنامه می توان در منوی عناوین و در منوی عملیات و گزارش گیری را نام برد.كه گزارش گیری برحسب می باشد.

فلوجارت برنامه