خرید{پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان}

خرید /پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان/ آی کیو|خرید|41000754|iqe42031404|پایان نامه جنسیت اساتیدپایان نامه تاثیر جنسیتتاثیر جنسیت اساتید پایان نامه انگیزه تحصیلیپایان نامه جنسیت اساتید دانشگاهانگیزه تحصیلی دانشجویانپایان نامه تاثیر جنسیبررسی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

در سال­های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه­ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه­های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تأکید داشته و آن ‌را در عرصه­ی وسیع‌تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده‌اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده­ی تفاوت­های جنسیتی در توانایی­های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه­ها، به این مهم پرداخته شود.

این یافته را می‌توان با رجوع به نتایج پاره‌ای از تحقیقات مرتبط سراغ گرفت. ذكایی 1386 در تحقیقی كه به منظور سنجش گرایش دانش‌آموزان نسبت به ارزش­های تحصیلی انجام داد نتیجه گرفت كه علاقه به تحصیل در دختران به طور معنا‌داری از پسران بیشتر است، میل و انتخاب شخصی در آنها برای ورود به دانشگاه بیشتر است، با تفاوت معنا‌داری بیش از پسران تمایل به ادامه‌ی تحصیلات خود، صرف­نظر از فرصت‌های شغلی، دارند و نیز از انگیزه­ی بالاتری برای كسب مدارج عالی تحصیلی برخوردارند. در انتخاب رشته­ی تحصیلی و انگیزه ادامه تحصیل جهت‌گیری­های فرامادی و توجه به علاقه­ی شخصی لزوم كسب علم فی نفسه بیش از رسیدن به رفاه مالی و یا وجود بازار كار یا درآمدزا بودن رشته­ی تحصیلی در دختران قوی‌تر از پسران است و برای آن در جهت موفقیت بیشتر در مسیر زندگی و گذر موفق به بزرگسالی اهمیت ابزاری و نهایی بیشتر قائل‌اند (ذكایی ص 223-213).

ایرجی زاد 1376 نیز كم و بیش نتیجه­ی مشابه‌ای از تحقیق خود می‌گیرد و بیان می‌كند كه نگاه مردان به آموزش عالی بیش از نگاه زنان جنبه­ی اقتصادی و ابزاری دارد و آنها بیشتر نگران آینده­ی شغلی و آماده‌سازی خود برای فعالیت‌های اقتصادی هستند (ایرجی­زاد 1376ص 360).

همچنین سیف 1383 در بررسی خود درباره­ی رابطه­ی مهارت­های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسید كه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر بیشتر از پسران است. شعیری و همكاران 1383 نیز كه به بررسی رابطه­ی اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته­ی تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی پرداختند، نشان دادند كه مقایسه­ی پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان با توجه به جنسیت و رشته­ی تحصیلی در مجموع نشانگر موفقیت تحصیلی بیشتر دختران و تعامل بین رشته­ی تحصیلی و جنسیت است.

باقری و همكاران 1382 نیز در بررسی تفاوت‌های جنسیتی به این نتیجه رسیدند كه در انگیزش درونی و هر دو خرده مقیاس آن (فهم و تجربه تحریك) و نیز تنظیم همانندسازی شده از انگیزش بیرونی برای تحصیل برتری با دختران و در تنظیم بیرونی و بی‌انگیزگی برتری با پسران است و در تنظیم تزریقی نیز تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. این نتایج تا حد زیادی با یافته‌های تحقیق حاضر همخوانی دارد به جز اینكه در این تحقیق در تنظیم تزریقی نیز برتری با دختران بود و در بی‌انگیزگی تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد.